Showing posts with label Life. Show all posts
Showing posts with label Life. Show all posts

Jul 29, 2020

ผมมีโอกาสได้ดู Series "Tidying up" ของ Marie Kondo อยู่ตอนหนึ่ง และมีอยู่ฉากนึงที่ชอบมาก Mario เจ้าของบ้านหยิบตู้รับจดหมายใบเล็กข...

Jul 28, 2020

ความกลัว เป็นกลไกที่ถูกกำหนดมาในตัวของมนุษย์ ในสมัยยุคมนุษย์ถ้ำ หากปราศจาก ความกลัว มนุษย์จะไม่วิ่งหนีเอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆ ซึ่งคงจะทำให...

Jul 25, 2020

ยังจำครั้งแรกที่ฝึกขี่จักรยานได้ไหม เราเริ่มขี่จักรยาน 4 ล้อ จากนั้นเราก็ล้ม พอเริ่มคล่อง เราก็เปลี่ยนมาเป็นจักรยาน 2 ล้อ จากนั้นก็ ล้ม อีกห...

Jul 24, 2020

ชีวิตของเราจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ในแต่ละวันของเรา หากชีวิต เปรียบได้เหมือนกับ "หินแกะสลัก" ในทุกๆวัน เราเป็นผู้ลงมื...

Jul 21, 2020

เวลาที่เราใช้ อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรวมกันพุ่งสูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมงต่อวัน เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมากกว่าวันละ 15...