Showing posts with label Business. Show all posts
Showing posts with label Business. Show all posts

Jul 31, 2020

ผมได้ทราบเรื่องราวของผู้ประกอบหลายคน ที่ประสบปัญหาโดน Facebook ลบบัญชีที่เป็นแหล่งรายได้หลักของตนเองแบบไม่ทราบสาเหตุ และได้พยายามอุทธรณ์เรื่...

Jul 27, 2020

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเพิ่งมารู้ว่า เราเผลอใส่ถุงเท้าสลับคู่ เมื่อมาถึงที่ทำงานแล้ว 1. ซื้อคู่ใหม่ในซุปเปอร์ 2. พยายามเอาขากางเกงมาปิดไม่ให้คน...

Jul 23, 2020

คำว่า Authenticity หากแปลตาม Dictionary คือ เนื้อแท้, สิ่งที่แท้จริง, ตัวตนที่แท้จริง ในสังคม เราพยายามแสดงออกถึงความเป็นตัวตน ผ่านช่องทาง...

Jun 29, 2020

การแข่งขันแบบ Finite Game คือ เกมการเล่นที่ผู้เล่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายตกลงยอมรับกติกาเดียวกัน ในช่วงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น ฟุตบอล การแข่งขัน...