Showing posts with label ศิลปะ. Show all posts
Showing posts with label ศิลปะ. Show all posts

Jul 12, 2020

หนึ่งในคำแนะนำ ยอดนิยม ที่ผู้เริ่มทำงานศิลปะได้รับอยู่บ่อยๆคือ "หาสไตล์ของตัวเองให้เจอ" ผมเคยเป็นหนึ่งในคนที่ติด กับดักความคิด นี้...