#2 Quoteoftheday : หนังสือ สายพันธุ์เข้าเส้นชัย นิ้วกลม

“ผมเคยคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปถึงจุดหมาย หากแท้จริงแล้วความสุขนั้นเกิดขึ้นจากมีจุดหมายให้ไปถึงต่างหาก”

– หนังสือ สายพันธุ์เข้าเส้นชัย นิ้วกลม

Categories Quotes