Jul 28, 2020

ความกลัว


ความกลัว เป็นกลไกที่ถูกกำหนดมาในตัวของมนุษย์

ในสมัยยุคมนุษย์ถ้ำ หากปราศจาก ความกลัว
มนุษย์จะไม่วิ่งหนีเอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆ ซึ่งคงจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์

ความกลัว ไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจ
ความกลัว คือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเรา

คนส่วนใหญ่ เลือกตัดสินใจโดยมีพื้นฐานมาจาก ความกลัว

เวลาจะเลือกเรียน เลือกทำงาน เรามักใช้ ความกลัว เป็นเหมือนตัวกรองช่วยตัดสินใจว่า ตัวเลือกแบบไหน จะปลอดภัย และมั่นคงที่สุด

มนุษย์กลัวความไม่แน่นอน อะไรก็ตามที่ผลักให้เราออกจากความคุ้นชิน เรามักจะปฏิเสธสิ่งนั้น

ความกลัว ไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้
แต่เราเลือกที่จะอยู่กับ ความกลัว ได้

เราสามารถใช้ ความกลัว เป็นเหมือนกับเข็มทิศ เพื่อจะบอกเราได้ว่า

เรากำลังเติบโต
เรากำลังเปลี่ยนแปลง
เรากำลังทำสิ่งที่ท้าทาย
เรากำลังเข้าใกล้เป้าหมาย

หากมีสถานที่ๆนึง ที่เราไม่มี ความกลัว สถานที่นั้นคงจะเป็น Comfort Zone ของเรานั่นเอง

No comments:

Post a Comment