Jun 30, 2020

2 สิ่งที่สร้างคุณค่า ให้กับคนที่จะเป็น Life Coach ได้ก็คือ 1. ประสบการณ์ชีวิต 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นั้น ส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบคำ...

Jun 29, 2020

การแข่งขันแบบ Finite Game คือ เกมการเล่นที่ผู้เล่นตั้งแต่ 2 ฝ่ายตกลงยอมรับกติกาเดียวกัน ในช่วงเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น ฟุตบอล การแข่งขัน...

Jun 27, 2020

Jun 26, 2020

เราทุกคนล้วนมีความสามารถเฉพาะตัว หรือมีทักษะหลักที่ใช้ประกอบอาชีพกันอยู่แล้ว แต่ทักษะต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะมีติดตัวไว้บ้าง 1.ทักษะในกา...
อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นที่เป็นของเรา เพราะเรายังสามารถทำอะไรกับมันได้อยู่ "สติ...

Jun 25, 2020

ในท้ายที่สุดท้ายแล้ว เราไม่สามารถแยกระหว่างงานกับปัญหาได้ หรือ อีกนัยหนึ่ง งานและปัญหาเป็นสิ่งเดียวกัน ในฐานะคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ...

Jun 23, 2020